Skip to main content

Tuinderij ’n Groene Kans wilde graag een webwinkel voor haar producten. Webwinkels liggen tegenwoordig voor het oprapen, maar wij wilden graag een webwinkel die aangepast was op de manier waarop wij al jaren werken. Verder hebben we te maken met producten (groenten) waarvan de voorraad niet stabiel is. Waar boeken gewoon op de plank liggen– en blijven liggen tot ze verkocht worden-, worden groenten elke dag een beetje groter tot het moment dat ze over hun top zijn en de voorraad in één keer is verdwenen.

Met Kaai Hanhart van goFlowApps hebben we hieraan gewerkt. Wat opvallend was, was dat Kaai zich om te beginnen heel erg heeft verdiept in onze dagelijkse gang van zaken en de manier van werken. Hij wilde precies weten wanneer we oogsten, hoe we de prijzen bepalen, wie de groenten voor welke prijs krijgt aangeboden, hoe we de bestellingen klaarmaken en hoe we de afwijkingen verwerken en de facturen versturen. Dit was best een tijdsinvestering voor beide partijen, maar daardoor was het wel helemaal helder wat er op een dag allemaal gebeurt en aan welke eisen het systeem moet voldoen.

Meedenken aan een ICT-oplossing is niet onze grootste hobby, als praktische tuinders, maar aan de andere kant wilden we wel dat het écht goed was en het veel computerwerk zou schelen. Voor ons was het daarom af en toe frustrerend werk en leek er geen einde aan te komen. Echter, toen we terugkeken, bleek dat de doelstellingen binnen de tijd gehaald waren.

Inhoud-technisch zijn er voor ons een paar mooie oplossingen gevonden voor twee dingen die niet in een normale webwinkel passen: het hanteren van inclusief en exclusief btw-prijzen voor verschillende klanten en het tegemoet komen aan het gedrag van de klant waarbij de één zijn groenten per stuk wil bestellen en de ander per kilo.

Het devies van goFlowApps is: ‘de klant heeft altijd gelijk’, waardoor we ons af en toe wel lastpakken voelden. Maar uiteindelijk door dit devies wel te volgen, kwamen er ook echt aanpassingen waarmee we letterlijk dagelijks nog steeds blij zijn.

Inmiddels hebben we een goedwerkende webwinkel die het administratiewerk van onze tuinderij flink verlicht. De webwinkel zit gewoon goed in elkaar en heeft mogelijkheden waar sommige grotere en meer vermogende bedrijven niet aan kunnen tippen!

groenekansweb-083