Skip to main content

FileMaker ModulesKlaar voor gebruik!

GoFlowApps heeft de afgelopen jaren diverse FileMaker modules gebouwd die eenvoudig en snel aan uw bestaande systeem kunnen worden toegevoegd.

Dankzij deze modulen krijgt u direct beschikking over krachtige functionaliteit, welke goed geïntegreerd wordt met uw systeem.

Koppeling FileMaker en Woocommerce

We kunnen uw systeem koppelen met de veelgebruikte webomgeving WordPress en de bijbehorende webwinkel WooCommerce.

We maken daarbij gebruik van de API die WordPress biedt. We kunnen daarbij terugvallen op de expertise van zowel een WordPress ontwikkelaars, als een specialist in SOAP-koppelingen.

We kunnen producten vanuit uw FileMaker database pushen naar WooCommerce en nieuwe orders en klanten ophalen. Zo zorgen we voor naadloze aansluiting en kunnen instellen dat deze regelmatig wordt uitgevoerd, bij voorbeeld elk uur.

richtprijs vanaf €450,-

WooCommerce FileMaker Modules koppeling goFlowApps

FileMaker Modules voor Synchronisatie

Veel systemen moeten gebruikt kunnen worden op plekken waar geen of onbetrouwbaar internet is, of het internet kostbaar is (buitenland). Dit is met name ideaal als u op stap bent met mobile devices zoals ipad of iPhone.

De module synchronisatie kan snel en eenvoudig worden geïntegreerd met elk systeem. Je geeft per te syncen tabel aan welke velden moeten worden en klaar ben je. De methode kan omgaan met herhalende velden, het overzetten van containers, dus documenten en afbeeldingen.

Je kunt instellen dat gebruikers enkel subset van centrale gegevens krijgen, bij voorbeeld enkel hun eigen projecten. Anders dan veel andere oplossingen kan wordt verwijdering van één lokale gebruiker ook doorgevoerd bij andere lokale gebruikers.

Vertaalmodule

Deze module vertaalt begrippen en labels in systemen. Het is met name bedoeld als output, zoals pakbonnen of facturen in vreemde talen te maken.

Het systeem werkt met een centrale vertaaltabel. Nieuw toegevoegde begrippen zijn gemakkelijk traceerbaar. Het is mogelijk een dump te maken voor een externe vertaler en deze weer in te lezen.

richtprijs vanaf € 100,-

goFlowApps FileMaker Modules Vertaling

Mergen van tekst

Deze methode maakt het mogelijk alle gegevens in een systeem te gebruiken in correspondente of productomschrijvingen.

De beheerder kan aangeven welke velden beschikbaar en kan ‘friendly names‘ toekennen zodat de gebruikers niet worden belast met moeilijke veldnamen.

De methode laat opmaak toe. Ook kan de methode datums laten zien in uiteenlopende formaten en het kan getallen correct weergeven bij voorbeeld als geldbedrag.

richtprijs vanaf €250,-

Generieke import

Deze methode is bedoeld voor systemen die input ontvangen in de vorm van Excel- of andere bestanden. Het is ideaal als u organisatie uiteenlopende bestanden ontvangt die in het FileMaker systeem moeten worden verwerkt.

In de module formuleer je formaten. Daarin geef je aan hoe geïmporteerde velden moeten worden doorgezet in het systeem. Je kunt een datum van afwijkend formaat omzetten in Europese notatie. Ook kunnen getallen met een punt worden omgezet in decimaal. Bij het formaat kan worden aangegeven welke velden verplicht gevuld moeten zijn. Het kan gegevens doorzetten naar een willekeurige tabel, zonder extra programmeren of aanpassingen in het database-schema. Het is mogelijk reeds bestaande gegevens te herkennen, waarbij per veld kan worden aangegeven of gegevens overschreven, verrijkt of ongewijzigd moeten blijven.

Aan het eind van een import wordt een rapportage met duidelijke vermelding van eventuele problemen. Het is zelfs mogelijk geïmporteerde gegevens te splitsen naar meerdere tabellen. Zo kan uit een plat adresbestand worden gesplitst naar bedrijven, personen en adressen, die dan onderling gerelateerd zijn.

richtprijs vanaf € 300,-

goFlowApps FileMaker Modules Import

Grafieken module

Deze module maakt het mogelijk van uiteenlopende gegevens snel een tabel te maken. Daarbij wordt de getoonde data tevens bewaard in het klembord, zodat de gegevens ook geplakt kunnen worden in Excel of een andere rapportage. De methode is met name bedoeld om ontwikkeling in tijd weer te geven, zoals de gefactureerde omzet of gewerkte uren.

Het is eenvoudig de periode in te stellen en aan te geven hoe gedetailleerd de tabel moet zijn, per jaar, kwartaal, maand week of dag. Je hebt beter zicht op alle relevante ontwikkelingen en onderbouwd gevoel bij wat er gebeurt.

3 grafieken vanaf € 150,-

Afletteren module

Deze module is bedoeld om betalingen van de bank te koppelen aan openstaande facturen in uw systeem. De module herkent formaten van alle grote Nederlandse banken.

De module koppelt op basis van het factuurnummer in de omschrijving, in combinatie met het openstaande bedrag. Een groot gedeelte van de betalingen wordt doorgaans direct herkent. Het resterende gedeelte kan gemakkelijk handmatig worden verwerkt. Indien meerdere facturen met één betaling worden voldaan dan zijn deze makkelijk uit te splitsen.

Dankzij de module hebt u direct zicht op uw debiteurenstand. Bovendien scheelt het veel omslachtig werk.

richtprijs vanaf € 450,-

Koppeling boekhoudprogramma’s

Veelgebruikte boekhoudprogramma’s zoals Exact, AFAS, en AccountView bieden de mogelijkheid om boekingen, zoals verkoopfacturen te importeren. Van deze mogelijkheid maken we gebruik. De module houdt bij welke facturen nog niet zijn overgezet naar uw boekhoudpakket en biedt deze aan. Verwerking gebeurt via een export en import.

De module wordt ingeregeld in samenspraak met uw boekhouder. Naast verkoopfacturen kunnen ook inkoopfacturen worden geïmporteerd.

richtprijs vanaf € 450,-